Search
  • Niklas Hall

Ny platform nedbryder siloer i indkøbsafdelinger og gør dem klar til AI-teknologi


I indkøbsafdelinger landet over har man et helt elementært problem.


Medarbejderne ved ikke, hvilke varer deres kollegaer køber. Derfor ender de ofte med opkøbe den samme efterspurgte vare. Indkøberne ved ikke om de får varen til en bedre pris end deres kollegaer, eller om kollegarene allerede har indkøbt så højt et antal af denne vare, at virksomhedens behov er dækket. Det resulterer i:


  • At indkøbsafdelinger køber varerne til en højere pris, end hvis medarbejderne snakkede sammen.

  • At indkøbsafdelingerne køber for mange af nogle varer og for få af andre, på grund af det manglende kendskab til kollegaernes handler.


I indkøbsafdelingerne er de udmærket klar over problematikken, men hvorfor så ikke bare tale noget mere sammen?


Hvis samtlige handler løbende skal vendes, vil det simpelthen være for tidskrævende og medføre, at kollegaerne hele tiden afbryder hinanden. Derfor er spørgsmålet: Hvis samtalen er for tidskrævende og forstyrrende for det daglige arbejde, hvordan kan kollegaerne så dele deres indsigter?


Det har vi tænkt over i Acumex og et af problemerne, der fratager det fælles overblik fra medarbejderne i indkøbsafdelingen, er måden indkøbene i mange afdelinger foregår på.


Hele korrespondancen med sælgeren foregår ofte i e-mails og den personlige indkøbers status på de enkelte varer noteres i et selvstændigt excel-dokument. Kollegaerne har derfor ikke en chance for at følge med, og det samlede overblik går tabt.


For at imødekomme denne problematik har vi udviklet en platform, der gør det muligt for en afdeling at samle, strukturere og dele indsigter om indkøb – mens handlerne foregår. Platformen er et TMS (Trade Management System). Og ved at implementere vores TMS opnår indkøbsafdelingen straks en række fordele:


  • TMS’et giver alle i indkøbsafdelingen et overblik over handlerne, mens de foregår.

  • TMS’et fjerner en del manuelt arbejde og sparer derfor den enkelte tid.

  • Og så mindsker TMS’et risikoen for manuelle fejl, fordi der er færre indtastninger.


Men de kortsigtede fordele står ikke alene. TMS’et giver også en langsigtet fordel, der fremtidssikrer indkøbsafdelingen.


TMS’et gør det nemlig muligt at implementere selvlærende AI-teknologi – i form af en handelsalgoritme, der kan give indkøberne anbefalinger baseret på data i TMS’et.

Læs mere om vores handelsalgoritme her.


Jo før du kommer i gang med at anvende den selvlærende AI-teknologi, jo bedre vil din algoritme blive i sidste ende – da den hele tiden lærer og dygtiggør sig ud fra handelsdata i din indkøbsafdeling.


TMS’et er nødvendigt for, at algoritmen kan fungere, fordi det fodrer algoritmen med data og opsætter nogle spilleregler for, hvordan algoritmen skal operere. Og så er TMS’et algoritmens talerør til brugerne. Det er gennem TMS’et, at algoritmen leverer sine anbefalinger.


For at opnå mest mulig effekt af Acumex' TMS, skal indkøbsafdelingen:


  • Handle med standardvarer – varerne er stort set ens ligegyldigt, hvilken leverandør, der vælges.

  • Forhandle mange varer med en hyppig frekvens – jo mere der handles jo større er gevinsten.

  • Forhandle på mere end pris – f. eks. leveringstidspunkt af varerne.


Er du i tvivl om, hvor store gevinster din indkøbsafdeling kan opnå med TMS’et? Så skriv en besked til os, så finder vi ud af det.

41 views

Recent Posts

See All

Waves